Bath Monolith for seniors
Projekt monolitu łazienkowego uwzględniającego potrzeby seniora

Monolit w znacznym stopniu ułatwia i usprawnia seniorom korzystanie z łazienki podczas kąpieli. Dzięki analizie ergonomicznej oraz procesu użytkowania, powstał projekt uniwersalny ale z uwzględnieniem potrzeb osób starszych. Dzięki zastosowanym udogodnieniom (siedzisko oraz możliwość dołączenia stabilnych metalowych podparć) stwarza on szansę osobom w podeszłym wieku, na pozostanie niezależnymi w tak intymnym miejscu jakim jest łazienka. Trzy powstałe formy monolitu są na tyle uniwersalne, że z powodzeniem mogą być zastosowane w pokoju kąpielowym z którego korzysta cała rodzina. Poniższe dwie koncepcje powstały dzięki współpracy z firmą Luxum.

Project of bath monolith for seniors

The monolith to a considerable degree is facilitating for seniors using the bathroom during the bath. Thanks to ergonomic analysis and process of using, arose a universal project including needs of elderly people.Thanks for attaching the seat to the monolith and the possibility of attaching stable metal supports in the bathroom for elderly people who need support to maintain balance and stability while getting up. Bath monolith is creating the chance for elderly persons for staying independent in the bathroom. Three forms of the monolith is universal. They can be successfully used for the entire family in the bathing room. Both concepts below were created in cooperation with Luxum.Bath Monolith for seniors
42
530
1
Published:

Bath Monolith for seniors

The monolith to a considerable degree is facilitating for seniors using the bathroom during the bath. Thanks to ergonomic analysis and process of Read More
42
530
1
Published: