Project of modular luminaires
Projekt modułowych opraw oświetleniowych

"ModuLight move system" to projekt modułowych opraw oświetleniowych realizowany we współpracy z firmą Aquaform Lighting Solutions. Wyjątkowość opraw, bazujących na energooszczędnej technologii LED polega na połączeniu zalet wynikających z ich funkcjonalności: modułowości, możliwości sterowania źródłem światła oraz możliwości swobodnej regulacji jego strumienia świetlnego poprzez zastosowany w oprawie mechanizm. Dzięki takiej konstrukcji uzyskane możliwości kształtowania strumienia świetlnego, ułatwią szybką zmianę aranżacji danego wnętrza przy pomocy samego oświetlenia, a wraz ze zwiększeniem ilości opraw w kompozycji, efekty te będą wzmacniane poprzez ich wzajemnie oddziaływanie na siebie. Dodatkowym aspektem jest fakt, iż każda z opraw zostanie wykonana na zamówienie, w zależności od preferencji klienta, spośród listy standaryzowanych opcji jej wykończenia. Oraz, możliwości wyboru ilości opraw i sposobu ich łączenia, tworząc własną unikatową kompozycję, 
w wersji: natynkowej, zawieszanej lub ściennej.

Project of modular luminaires

"ModuLight move system" is a project of modular luminaires implemented in collaboration with Aquaform Lighting Solutions. The uniqueness of luminaires, based on energy-saving LED technology is based on a combination of benefits arising from their features: modularity, the possibility of controlling the light source and the option to freely adjust the luminous flux by applied in the frame mechanism. This design gives the possibility to shape the light beam and makes it easy to quickly change the interior design with the use of lighting. In addition, with the increasing number of luminaire in the composition, the effects will be amplified by the interaction of each. Another aspect is the fact that each of the fixtures will be made to order, depending on customer preference. From the list of standardized options the customer 
can create his own composition in version: surface, suspended or wall.


Project of modular luminaires
204
2,471
9
Published:

Project of modular luminaires

‘’ModuLight move system’’is a project of modular luminaires implemented in collaboration with Aquaform Lighting Solutions. The uniqueness of lumi Read More
204
2,471
9
Published: