MẮM. Project
MẮM. Project by TELOS
------------
Project lead/Art Direction | Lưu Trọng Nhân (Hopo)
Packaging design | Phùng Trí Nhật Anh
Graphic design | Trần Tài Tuệ
Copywriting | Kiều Hải Yến
Content writing | Tuyền Nguyễn

MẮM. Project
1k
10.8k
51
Published:

MẮM. Project

MẮM là tên một thương hiệu về mắm. Toàn bộ thiết kế được yêu cầu để MẮM không phải là “mắm” được giấu kín trong góc tối mà phải được đặt ngang hà Read More

1k
10.8k
51
Published: