• Add to Collection
  • Tools Used
  • About

    About

    MẮM là tên một thương hiệu về mắm. Toàn bộ thiết kế được yêu cầu để MẮM không phải là “mắm” được giấu kín trong góc tối mà phải được đặt ngang hà… Read More
    MẮM là tên một thương hiệu về mắm. Toàn bộ thiết kế được yêu cầu để MẮM không phải là “mắm” được giấu kín trong góc tối mà phải được đặt ngang hàng với các loại gia vị sang trọng khác trong gian bếp. Read Less
    Published:
MẮM. Project by TELOS
------------
Project lead/Art Direction | Lưu Trọng Nhân (Hopo)
Packaging design | Phùng Trí Nhật Anh
Graphic design | Trần Tài Tuệ
Copywriting | Kiều Hải Yến
Content writing | Tuyền Nguyễn