• Add to Collection
  • About

    About

    Triodos bank takes our responsibilty towards our environment seriously. The german- dutch architecture office of Thomas Rau dedicated it's design… Read More
    Triodos bank takes our responsibilty towards our environment seriously. The german- dutch architecture office of Thomas Rau dedicated it's design to sustainability with an eye on future generations and so does Triodos. The bank is neutral to CO2 and the building features many environmental technologies such as use of recycling materials and natural climate control as well as use of rainwater. Read Less
    Published:
Triodos bank, Zeist, The Netherlands
A project by Thomas Rau Architects and Arup. Photographs by Antje Paul-Kessel
Triodos Bank Internationaal

3 Jaar naoplevering van Triodos I was de tijd al rijp voor een volgende stap. Triodos Iwordt Triodos Nederland en pal ernaast is nu het internationale Triodos IIverschenen dat de wereld tegemoet treedt. Een bijzondere kavel aan een statigelaan in Zeist. Een gedeelte ervan deed vanaf 1855 iets meer dan een eeuw dienstals katholieke begraafplaats. In 1988 uitgeroepen tot gemeentelijk monument.Triodos I had in zijn krommende beweging de begraafplaats afgeschermd van hetrumoer. De ‘duurzaam bankieren’ gedachte achter de Triodos Bank sloeg aan: vangeld aantrekken om goede projecten te ondersteunen, kon men een nieuwe bewegingmaken. Aanwezig geld gaan benutten om zelf projecten in gang te zetten.Wereldwijd, initiërend. Dit vroeg om meer werkruimte en een geheel andergebaar.

Het nógenergiezuiniger en CO2 neutrale Triodos II begrenst twee van de drie nog openzijdes van de begraafplaats. Deze is nu – deels ondergronds (parkeren,verbindingsgang) – omsloten zonder de eigen identiteit te verliezen. WaarTriodos I zich kromt, splitst Triodos II zich strekkend uit. In kristallijnenbouwvolumes.
Verschillend bewogen: steunend, zwevend, staand, dragend, tillend. Inverschillende grondstoffen: hergebruikte baksteen, gecertificeerd hout,duurzaam metaal.

Als eenstapeling van de elementen – water, aarde, lucht en vuur – ontmoeten de volumesvan Triodos II elkaar. Een open compositie die de wereld actief tegemoet treedten het verleden omarmt zonder het te beknellen. Elk deel kent een eigenruimtelijke positie en beweging: het ene draait zich levendig, het andere tilt,stevigheid biedend. Doorstraalt in rust, of zweeft door alles heen. Elk in zijnmateriaal: hout, baksteen, glas en titanium.
Een compositeuit een viertal hoekige volumes die zich op één punt met elkaar verbinden. Alseen zwaaihaak. In het draaipunt de ingang en centrale hal. De beweging creëertveel lucht en ruimte, waardoor optimale uit- en doorzichten zijn ontstaan.Ondergronds een parkeergarage voor 64 auto’s en een fietsenkelder met deaansluitende gang naar Triodos I. Hierbovenop, onder het houten volume,parkeren de klanten.
Aan de kortezijde van de begraafplaats tegenover Triodos I eerst het ‘lichtste’ volume. Devolkomen doorzichtige overgang tussen buiten en binnen. In het teken vanontmoeten: spreekkamers – zonodig tijdelijk te matteren. Aan de andere zijdevan de hal het zwaarste volume, een sokkel uit hergebruikt baksteen. Dieschermt de achterzijde van het totale complex af. In dit basisdeel de dragendefuncties. Techniek, keuken, kantine.

‘Hout’ reiktdraaiend naar Triodos I. Naar voren toe op slanke zuilen getild zoals een pierboven het water. Voor 90 mensen een werkplek, voor de begraafplaats eenruimtelijk kader. Op de verdieping komen de volumes samen: parallel aan ‘steen’zweeft ‘titanium’ boven ‘glas’, opgetild door ‘hout’. Hier spiegelt het lichtemetaal de hemel. Hier zetelt de door medewerkers gedragen directie, directboven het contact met de buitenwereld.