• Add to Collection
  • About

    About

    Identyfikacja wizualna dla Urzędu Miasta Wieliczka 2016
    Published:
Identyfikacja Urzędu Miasta Wieliczka
Wieliczka to miasto położone na południe od Krakowa. Słynie ono przede wszystkim z zabytkowej Kopalni Soli "Wieliczka", wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Ale to nie tylko kopalnia, ale również miasto zamieszkałe przez prawie 23 tysiące osób. Funkcjonują tutaj sklepy, restauracje, kawiarnie, wszelkie instytucje publiczne jak np. biblioteka, poczta, szkoły. Wieliczka to także siedziba władz gminy i powiatu. I to właśnie z myślą o mieście powstała identyfikacja wizualna.
Stworzenie identyfikacji wizualnej dla Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka było wyzwaniem. Zaprojektowanie elementu, który będzie oddawał sobą nowoczesne podejście do projektowania, a jednocześnie nie zapominał
o głębokich historycznych korzeniach tego miejsca. Znak, który nie zostanie przyćmiony przez Kopalnię Soli - międzynarodowego giganta rozpoznawalnego nawet na drugim końcu naszego globu. 
Zdjęcia i grafiki znalezione w serwisie Pinterest.com dla inspiracji
Punktem wyjścia do projektowania znaku była sól kamienna tworząca struktury zbudowane
z prostopadłościanów i sześcianów.
Już od pierwszych szkiców znak budowaliśmy opierając go na podstawowych figurach geometrycznych np. kwadratu czy rombu. Dodatkowo naszym celem było przeniesienie motywu kilofa znanego z herbu miasta Wieliczka. Założyliśmy, że logotyp powinien być nowoczesny, nastawiony na światowych odbiorców i jednocześnie ukazywać tradycję.
Naszym zadaniem było przede wszystkim zaprojektowanie znaku "matki" dla miasta Wieliczka. Miał on być podstawą do stworzenia serii znaków obrazujących poszczególne oddziały Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka. W taki sposób stworzyliśmy 33 piktogramy utrzymane w geometrycznym stylu oraz dodatkowe 7 symboli na potrzeby mapy turystycznej miasta Wieliczka.
"Skrzydła" znaku głównego to nie tylko element dekoracyjny, ale również klucz dla odnalezienia wydziałów w czterech różnych lokacjach, które razem tworzą Urząd Miasta i Gminy Wieliczka.
Kolorystyka również nie jest przypadkowa. Jest ona wypadkową niezwykłej feerii barw, jakie można spotkać pod ziemią, w zabytkowej Kopalni Soli. Każdy kolor również jest przyporządkowany odpowiedniej tematyce wydziałów jak na przykład finanse, turystyka czy miasto. 
W ramach identyfikacji wizualnej powstały również materiały reklamowe na potrzeby poszczególnych oddziałów. To między innymi wizytówki, papeteria, koperty, plakaty, tabliczki ze specjalnych przeznaczeniem do oznaczenia siedzib (pokojów, pomieszczeń) należących do konkretnych wydziałów. 
Największym wyzwaniem było jednak stworzenie mapy turystycznej dla osób odwiedzających Wieliczkę. Musieliśmy zawrzeć na niej informacje dedykowane właśnie turystom czyli np. punkty gastronomiczne (kawiarnie, restauracje), zabytki, hotele. Wszystkie te miejsca są oznaczone na mapie jednym z 9 piktogramów. Sama mapa to przedłużenie stylu projektowego identyfikacji - kąty proste i 45 stopniowe, proste figury geometryczne. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ w rzeczywistości układ ulic jest bardziej zróżnicowany. Natomiast tutaj mapę musieliśmy narysować na nowo, trzymając się sztywnych zasad i jak najwierniej oddać rzeczywiste relacje pomiędzy drogami.
Oprócz szczegółowej mapy ścisłego centrum, na odwrocie znajduje się mapka komunikacyjna. Są na niej zaznaczone wszystkie przystanki autobusowe, opisane linie kursujące z Wieliczki do Krakowa, także połączenie PKP. Dla kierowców zaznaczyliśmy wszystkie główne drogi wylotowe i obwodnice wokół miasta.
Projekt powstał we współpracy z Ireneuszem Gabrysiem w ramach zajęć Komunikacja Wizualna w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach prowadzonych przez dr Agnieszkę Nawrocką.