Street font edit, design by Serkan Vianse, Hat font made by Krys2looper.

Street Hat: (Sokak hattı-Sokak yazısı)
Sokak Sanatı ve Osmanlı-Türk Hat sanatı ezgilerinin kültürel yansımalarının dışavurumu şeklinde tanım bulan bu sözcük graffiti, kaligrafi ve hat sanatı ezgilerinin harmanlaması ile oluşturulan bir sokak sanatıdır. İngilizce sokak anlamına gelen street ve Arapça çizgi, satır, yazı anlamına gelen hat (hatt) isimlerinin birleşiminden türemiştir.

Street Hat: Street Hat: Street Art and the Ottoman-Turkish calligraphy the name given to work as a result of a combination of melodies...


www.streethat.net & www.serkanvianse.tumblr.com