Sistema gràfic de portades de llibres per a una col·lecció sobre comunicació visual.