Sistema gràfic de portades de llibres per a una col·lecció sobre comunicació visual.

Sistema gráfico de portadas de libros para una colección sobre comunicación visual.