• Add to Collection
  • About

    About

    Interaktivní animace pro Ústav přístrojové techniky.
    Published:
Ústav přístrojové techniky (při Akademii věd) svého času vyvíjel popularizační web pro demostraci různých fyzikálních jevů a pro vizualizaci laboratorních pokusů. 
Grafická podoba již byla někým zpracována, ale zadání vyžadovalo vytvořit animace s interaktivitou ze strany uživatele, proto bylo vše realizováno ve Flashi. Tento mini projekt byl mnohem více o programování než o grafice. Interaktivitu jsem programoval v jazyce ActionScript3.