Artesis
Hogeschool Antwerpen | High School Antwerp
A new name and new logo to build a clear profile and gain a strong exposure. Gramma assisted Artesis along the corporate identity process.

Met de nieuwe naam en de ermee verbonden huisstijl wil de Hogeschool Antwerpen zich een duidelijker profiel en een grotere herkenbaarheid geven. Gramma begeleidde Artesis bij dit corporate-identitytraject.

Logo Design & Implementation: Jeroen Houtmeyers
Account Management: Jan Dries
Implementation Word- & Powerpoint Templates: Pascal Van Den Broeck