Brajgel obal na CD
Obal pre hudobnú kapelu Brajgel. Brajgel je skomolenina mena holandského maliara Bruegela, v slovenčine a češtine sa používa na označenie neporiadku. Základná myšlienka je čarbanica. Čarbanica je v návrhu v troch rôznych podobách, ako poézia (texty piesni), hudba a príbeh. Ústredný motív je fúzia čarbaníc do jedného celku.

Brajgel CD cover
Brajgel is the name of a music band. Its name is a bungled-up name of Dutch artist Bruegel. This word means "mess" in Slovak and Czech language. The basic idea of design is a scribble. The scribble has three various representations in the design: poetry (the lyrics), music and the story. The main motif is the fusion of scribble into the whole.
Brajgel CD cover
54
331
1
Published:

Brajgel CD cover

Brajgel is the name of a music band. Its name is a bungled-up name of Dutch artist Bruegel. This word means "mess" in Slovak and Czech language. Read More
54
331
1
Published:

Tools

Creative Fields