• Add to Collection
  • About

    About

    The project’s objective was not to evoke the only right emotions, nor to point out the appropriate receipt and in spite of appearances it did not… Read More
    The project’s objective was not to evoke the only right emotions, nor to point out the appropriate receipt and in spite of appearances it did not have any social character. We played with contradictions but the effect was to be ambivalence. Read Less
    Published:
The project’s objective was not to evoke the only right emotions, nor to point out the appropriate receipt and in spite of appearances it did not have any social character. We played with contradictions but the effect was to be ambivalence.
Projekt nie miał na celu wywoływania jedynie słusznych emocji, ani nie miał wskazywać właściwego odbioru i wbrew pozorom, nie miał charakteru społecznego. Graliśmy sprzecznościami, efektem miała być ambiwalencja odczuć.
Details
 
 
Happening durring the Fashion Week Łódź2011
 
Design: Jarek Michalski
Photos: Grzesiek Gałązka
Text: Agnieszka Kacperczyk–Gałązka
Packshots: Piotr Żywicki
Rok 2010-2011
 
 

Thank You for watching!