Diploma - Charles Bukowski poetry book
charles bukowski
poetry book
-
In Charles Bukowski’s works, both prose and poems, we can see one repeating theme, common for all of them and it is the creation of the character. An outsider filled with scepticism toward people but still endlessly seeking for connection and intimacy with them. A character build based on author’s own experiences. Alcohol, poberty, misery and human weaknesses are the most frequently discussed topics. Vulgar language and simple style. Seemingly obvious and common means connected with sensibility and deep understanding of human nature are a commentary of surrounding him world shown without a whitewashing.

This project is an attempt in visualizing Bukowski’s poems, that is two most extreme yet distinct characteristics of his works: brutality and sensibility. Those two features, which can both describe the literature and the author, became main inspiration in the process of creating said project. Bukowski’s poetry, even though the simple and obvious means, is an exposure of the deepest fears and expectations. Because of it’s characteristic structure his poems instead of being treated as a spontaneous creations separate from authors main works are rather their continuation.

Descriptions of everyday life that seem emotionless at first turn out to show sadness and dissapointment. All of the feelings shown to the reader are a contrary to the author himself. Drunk, taking part-time jobs, spending last money on alcohol, that seems to have nothing in common with literature. But that what’s the most fascinating about Bukowski. While observing the way Charles presents surrounding him reality it is inevitable to come to a conclusion that his sensibility isn’t a privilege but a burden that determines his whole life. These facts were transitioned into this project.
polish version below
Mówiąc o twórczości Charlesa Bukowskiego, zarówno o prozie jak i poezji należy wyróżnić kilka niezbędnych aspektów. We wszystkich, podejmowanych przez pisarza gatunkach literackich, wyraźnie rysuje się jeden
z najbardziej charakterystycznych dla jego twórczości elementów, ich bohater. Outsider przepełniony sceptycyzmem wobec ludzi, a jednocześnie wiecznie poszukujący bliskości z nimi, to mocno inspirowana własnymi doświadczeniami pisarza postać. Alkohol, bieda, niedola i słabości, które dotykają każdego człowieka to główna tematyka jego twórczości. Wulgarny język i prosty styl. Pozornie banalne i prostackie środki w połączeniu z wrażliwością i głębokim zrozumieniem ludzkiej natury to komentarz otaczającego świata w wersji bez cenzury. Projekt autorskiego tomiku wierszy Charlesa Bukowskiego to próba wizualnej interpretacji jego poezji czyli dwóch najbardziej skrajnych a jednocześnie najbardziej wyraźnych
cech jego twórczości: brutalności i wrażliwości. Te dwie cechy, którymi bez problemu można opisać nie tylko literaturę ale także samego autora, stały się inspiracją do stworzenia wyżej wymienionego projektu. Poezja Bukowskiego, mimo często prostych i oczywistych środków, jest uzewnętrznieniem głęboko skrywanych obaw, oczekiwań i niepokoju. Wiersze Bukowskiego, ze względu na swoją charakterystyczną, luźną budowę
funkcjonują jako „mikro-opowiadania”, nie odbiegają więc znacznie od głównej twórczości jaką są powieści,
a stanowią ich kontynuację. Pozornie bezuczuciowe opisy codziennych spraw, przemycają smutek
i rozczarowanie. Wszystkie te uczucia przekazywane czytelnikowi, są kontrastem wobec samej postaci autora i funkcjonujących wokół niej stereotypów. Pijak, imający się dorywczych prac, wydający ostatnie pieniądze na tani alkohol to wizerunek dalece odbiegający od pojęcia jakim jest literatura. To właśnie ten kontrast wydaje się być w jego postaci najbardziej fascynujący. Obserwując sposób w jaki Charles Bukowski przedstawia otaczającą go rzeczywistość, nie sposób nie dojść do wniosku, że cechująca go wrażliwość nie jest przywilejem a ciężarem determinującym całe życie. Wrażliwość czyli poezja, oraz brutalność, którą odzwierciedlają cechy zewnętrzne, znalazły swoje przedstawienie w projekcie tomiku. Główną jego ideą stało się zobrazowanie Charlesa Bukowskiego i jego twórczości jednocześnie na dwóch płaszczyznach.

Diploma - Charles Bukowski poetry book
222
1,958
9
Published:

Diploma - Charles Bukowski poetry book

222
1,958
9
Published:

Tools