Credits: 

Producer - Artem Shcherbakov
Script - Alexey Egorov
Creative Team (LBL) - Nataliya Tihomirova, Grigory Poharev 
Art-direction - Alexey Orlov, Lenar Singatullov, Sergey Ivanchuk
Head of 3d - Nail Gaynullov
3d-artists - Alexander Lutay, Alexander Korshakovm, Mikle Hnatuk, Leonid Naku, Vlad Sayvers, Boris Trevgoda, Konstantin Shametkin
3d-animations - Andrew Stifeev, Vsevolod Vytyaz
Concept-artists - Roman Novak, Alexey Orlov, Roman Kashpor
CG-artists - Lenar Singatullov, Alexey Orlov, Petr Shkolniy, Ilya Panchuhin, Igor Savchuk, Evgeniy Mishunin, Andrew Nesterov
Sound - Daruma Audio (Dmitry Novozhilov)
Aeroflot Mapping
39
496
2
Published: