Czarno-białe
Pracownia Projektowania Ilustracji, ASP Katowice 2011