photo: Łukasz Wierzbowski
model & styling: Ewa Michalik