• Add to Collection
  • About

    About

    Modellezési gyakorlat
    Published:
7.óra Okt.22. (A, B). Okt. 24. (C), óra után beadandó: 1db kb. 15-20 cm kiterjedésű akciómodell.
HF: Az elkészült modellről készítsünk A/4-es méretű fotódokumentációt, beadása a félév végén.
 
Class #7 - Works to be submitted at the end of the class (22nd of October): 1pc of action model not exceeding the size of a 15-20 cm cubic volume. A4 size photo documents of the finished model shall be submitted at the end of the semester.
A „merőleges” viszonyrendszertől való szabadulás után, formálási kötöttségként az alkotóelemek meghatározottsága, illetve egy „kontúr” rendezi a képi gondolkodást. Még erőteljesebben jelentkezik az ösztönös formálás igénye, hisz a bonyolult, nem-ortogonális geometriai elrendeződések előre elgondolása, lehetetlenség lenne.
Az óra elején megadunk egy alaprajzi kontúrt, ez az „alaprajz” -felszerkesztve a hozott alaplapra- a közös kiindulási forma, s e kontúr „fölé”, szálkonstrukció formájában modellezünk  „tetőzetet”. Fontos, hogy a kész akciómodellen tisztán rajzolódjon ki a szerkezeti hierarchia, illetve az ezzel összefüggésben lévő kompozíciós alapelv. Ne egyszerű repetitív sorolást válasszunk kompozciós elvnek, hisz így egy képletszerű, mérnöki szerkezetet kapunk. Próbáljunk intuitív módon, modellezés közben rátalálni egy olyan egyedi konstrukcióra, olyan érzékeny rendre, melyben az elemek nem matematikailag leírható módon, mégis harmónikusan kapcsolódnak össze. Célunk éppen a sémaszerűség elkerülése, megtalálni az egyénre jellemző, egyedi konstrukcióban rejlő szépséget. Befejezésül digitálisan szerkesztett képsorozat segítségével archíváljuk munkánkat.
 
Leaving the orthogonal system behind, compositional limitation will be realized by the defined building elements and a given 'contour' that help organizing the visual thinking. Demand for instinctive shaping will rise even stronger, as preconceived designing of such a complex non-orthogonal structure is close to impossible.
A 2 dimensional contour shape which will serve as the base of the composition will be defined at the beginning of the class. Above this 'floor plan' students design and build a linear model structure, representing the 'roof'. One of the most important aspects of the concept shall be the clear expression of the structural hierarchy - and closely related to this - the compositional principles. Simple repetitive multiplication of the elements shall be avoided, such solution would lead to a formulaic, engineered structure which is an undesired outcome of this project. An individually designed form that does not follow any mathematical order, yet represents a visual harmony, shall be developed intuitively through a series of work-in-progress experiments. The goal is to avoid schematic simplicity, and to find the beauty in a custom structure that is characteristic to its maker. As a finishing touch, works will be archived with the help of a digitally altered and arranged photo series.
ELŐKÉPEK / REFERENCES - F. Ghery, T. Kawamata, Megyik János
ELŐKÉPEK / REFERENCES - Szálloda, Zanzibár fotó: ZKJ
Amikor a képletekbe szorítható matematikai rend a kompozíció kiindulási pontja, óhatatlanul „emlékmű” jellegű formaidézet keletkezik. A jobb oldalon látható modelleknek –noha a fent említett kategóriába tartoznak- mégis sikerült áttörniük a repetitív kompozíciós elv sablonosságának falát, mert egy kifinomult „erőhatással” kimozdították a formát a statikus egyensúlyból, s ezzel a dinamikus egyensúlykeresés vált főmotívummá.
 
If the compositional reference point is trapped in a formulaic mathematical order, the finished model will inevitably recall a certain 'monument - like' image. The model on the right - though basically belongs to the same category - managed to break out from the repetitive formulaic system by displacing the static equilibrium with a delicate move. Thus its main compositional pattern is the dynamic search for balance.
Szöke Mariann
Szöke Mariann
Lukácsi Nóra
Szauer Dóra
Kovács Hunor