2013. RAJZ5 - ARCHITEKTON
4.óra Órakezdéskor kijelölünk az előre megadott síkbeli alkotások közül egyet, mely a készítendő architektónikus kompozíció forrása. Első alaklommal, egy kb. 15 cm-es kiterjedésű akciómodellt készítünk, melyek beadása óra végén történik, osztályzásuk közvetlen óra után. Anyaga lehetőleg homogén, a szokásos építészeti modellezésnél használatos anyag (pl. balsa fa, kartonpapír) legyen.

5.óra A térbeli modell rajzos továbbgondolása A/4-es toll- vázlatok(15-30 perc), majd legsikeresebb vázlatunkat A/2-re nagyítjuk. Digitális fotó megengedett a kompozíció keresésénél.

6.óra Előző órai rajz folytatása, szerkezetes, absztrakt A/2-es rajz készítése tónusvázlattal. Technika: szabad

HF: Az elkészült A/2-es rajzot digitalizáljuk, majd figura kollázzsal, növény staffázzsal adjunk léptéket munkánknak (kiemelt tk)

Okt. 22-én (A, B), Okt. 24-én (C) beadandó:
-min. 2 db A/4-es toll vázlat
-1 db A/2-es szerkezetes, absztrakt építészrajz
-1 db A/4-es figura + növény kollázs (kiemelt tk. számára kötelezően, a többi tankörnek választhatóan)
 
 
Class #4 - At the beginning of the class, one of the four planar works of art gets selected as the source of the architectonic model. Students build an approximately 15 cm size 'action model' to be submitted and evaluated at the end of class. Homogenous materials, usual in architectural modeling are preferred (balsa or cardboard).

Class #5 - Further developing the concept in drawing. A4 sketches (15-30 min), the best of which shall be enlarged to A2. Use of digital photo camera to help find the best composition is recommended.

Class #6 - Finishing the drawing from last class, structural abstract drawing with drafted shadows. Preferred technique to be applied.

HW: Finished works need to be scanned or photographed, and altered digitally with added figure collage, vegetation - in order to give a sense of scale to the composition.


List of works to be submitted on 22th October:
- min. 2 pcs. A4 sketch
- 1 pc. A2 structural abstract drawing
- 1 pc. A4 digital collage
Tamkó Sirató Károly Dimenzionista manifesztuma a késői avantgárd idején (a 30-as évek elején) született és a képzőművészet dimenziónövekedésének elvét írta le. Ezt a szöveget számos, a korszak művészetét meghatározó képzőművész aláírta - néhány nevet említve közülük: Hans Arp, Marcel Duchamp, Vaszilij Kandinszkij, Joan Miró, Moholy-Nagy László. A manifesztum szerint a szöveg vonallá válik, a kétdimenziós mű kilépve a térbe, háromdimenzióssá növi ki magát, a térben álló pedig megmozdul, animálódik. E Magyarországon kevéssé híres, ám annál inspiratívabb manifesztum, illetve a XX. század eleji geometrikus absztrakció együttesen adja szellemi hátterét, az „architekton” akciómodell feladatnak. Az “architekton” kifejezés nem újkeletű műszó, már Kazimír Malevics, 1926-27-ben e névvel látta el architektonikus indíttatású, geometrikus plasztikáit.

A feladat célja, egy két dimenziós kép térbeli konstrukcióvá fejlesztése úgy, hogy annak struktúráját, belső törvényszerűségeit, kompozíciós alapelveit megtartja.
A lehetséges absztrakt kompozíciókat lásd fent. Az óra kezdetén ezek közül egyet kijelölünk, s az lesz a megépítendő térbeli épület-szobor inspiratív forrása. A feladat készítése során, túllépve az assemblage, azaz a plasztikus kép fogalmán, a kép térbe lépése kinyitja egy új dimenzió kapuját, így modellünk -a különböző nézőpontokból- más és más térbeli kompozíciót eredményez. Ekkorra átléptük a festészet határait, s a szobrászat, plasztika, építészet, azaz a térbeli művészetek közös gyökereihez jutottunk, megtéve az első lépést afelé, hogy a valaha szorosan együtt dolgozó különböző művészeti diszciplínák újra felfedezik egymást, kölcsönösen megtermékenyítve egyik a másikat.

Modellek beadása óra végén, Tsz VIII. terem

 
 
The 'Manifeste Dimensioniste' by Károly Tamkó Sirató describing the theory of dimensional growth in visual arts was published during the late avant-garde, at the beginning of the 30's. At the time, the manifesto was signed by various prominent modern artists worldwide - among others Hans Arp, Marcel Duchamp, Wassily Kandinsky, Joan Miró, and László Moholy-Nagy. According to the text of the declaration, literature enters the plane, two dimensional art occupies space, and immobile forms in space are set into motion, absorbing the fourth dimension. This manifesto - though lesser known in Hungary, nonetheless a very inspiring study - together with the early 20th century geometrical abstraction, provide the spiritual background for the 'Architecton' action model project. The expression 'architecton' was first used by Kazimir Malevich in 1926-27 describing his architecture inspired geometrical sculptures.

The overall aim of this project is to develop a two dimensional picture into a spatial structure by preserving its organizing system, its internal framework, and compositional principles.


See the potential abstract compositions above. One of the four artwork gets selected at the beginning of the class to be the inspiration of the spatial sculpture.
While developing our models, we exceed the barriers of a simple assemblage, or sculptural image. Entering the space, the picture opens a new dimension, resulting in a model that produces a different composition from each new viewpoint. By this time, we cross the boundaries of paintings and reach the shared roots of spatial arts - statuary, sculpture and architecture - and take the first step towards an advanced approach, where the once closely related art disciplines discover and fructify each other once again.

Submission at the end of the class at room #8.
 
 

Répás Ferenc
 évfolyamfelelős / course director
2013. RAJZ5 - ARCHITEKTON
15
1,679
1
Published:

2013. RAJZ5 - ARCHITEKTON

architekton
15
1,679
1
Published:

Creative Fields