Save the ocean T-shirt concept // Tobias LIlja
Processbeskrivning

Problembeskrivning: 
Jag har valt att fokusera på överfiske men med focus just på fisket efter hajfenor. Jag har valt detta problem på grund av att överfiske har en stor påverkan både mot miljön och i vårt samhälle. Över det senaste århundraden har människosläktet vuxit i storlek. Detta har lätt till att vi överanvänder allt som då moderjord ger oss. Överfiske är en av det stora globala problem som vi står inför idag som har då lätt till att vissa fiskarter har minskat i antal och börjar klassas som utrotningshotade. Detta har också lätt till att havsmiljön har försämrats. Överfisket påverkar också näringskedjan hos djur på land eftersom att vi tar bort en viktig beståndsdel från ekosystemet vilket då leder till att vissa djurarter inte klarar sig. 

Shark fin soup (hajfenssoppa) är en exklusiv maträtt inom kinesisk och vietnamesisk kultur som anses ge förlängd livskraft. Hajfenor används i shark fin soup som smaksättare och då därför är ett utav det mest efterfrågade produkter inom den globala fiskhandeln. På grund av att hajfenor är så efterfrågade inom marknaden så dödas omkring 100 miljoner hajar i hajfensfiske. Detta har lett till att haj populationen har sjunkit drastiskt och att ett flertal arter har blivit klassade som utrotningshotad.

Processen inom hajfensfiske är lång och smärtsam. Efter att hajen har blivit fångad så skärs fenorna av och kroppen kastas tillbaka överbord då hajarna sjunker ner till botten och antingen dör av smärta eller svält. I Europa fiskas hajar som matfisk, för köttets skull, främst av fiskare från Storbritannien, Spanien och Portugal. 

Kreativ fas:
Min första idé ville jag fokusera på nedskräpning eftersom att det är ett utav det globala miljöproblem som vi står inför idag. Då har jag skissat en bild på en pingvin som då sitter fast i skräp. Detta tyder på att vi människor är inte medvetna för det konsekvenser som blir av att vi skräpar ner vår omgivning. Då har jag också lagt till en pratbubbla där det står “Jag bad aldrig om detta” vilket då förstärker och tydliggör mitt budskap men också gör det lite komiskt för att försöka göra människor medvetna om vårt problem.  
Idé 2 hade jag samma tankeställning när det gällde att hur jag ville få fram mitt budskap. Jag hade också samma idé när det gällde vilket område jag ville fokusera på (nedskräpning). På den här skissen så har jag målat en manet och en plast påse. Jag har också ritat in en pratbubbla där det står “Är du ny här?” som tyder på att havsdjur särskilt havssköldpaddor kan inte se skillnaden mellan föda och skräp. Det budskap som jag vill få ut är då det konsekvenser av nedskräpning.  
Den tredje skissen eller snarare den femte av många så har jag skissat en bild på en haj som dess vingar har blivit avklippta och en skål som är fylld med fisk kvarlevor.

Jag har då valt denna idé eftersom att bilden generellt visar ett tydlig budskap och att bilden framhäver en stark medkänsla och empati för hajar. 
Budskap: 
Det problem som jag vill ska nå ut till allmänheten är det konsekvenser av hajfensfiske.
Det som jag har gjort då för att få fram budskapet så tydligt som möjligt så har har framhävt hajen som svag och ömtålig genom att visa att hajens "vingar" har blivit avklippta viltet tyder på en metafor att hajen kan inte "flyga". 
Då har jag också skrivit ett citat där det står “Jag är ingen mördare eller en demon. Demoner är dom som klipper dina vingar”. Budskapet framhäver vilka det riktiga mördarna är vilka är då just vi människor. 
Eftersom att jag har en bild på en skål med fisk kvarlevor så får man en bild hur processen av hajfensfiske går till vilket tyder på att det är väldigt brutalt. Budskapet är också att minska exporten och importen av hajfenor på grund av hur efterfrågad hajfenor är inom den globala marknaden vilket leder till ett flertal miljoner hajar dödas per år. 

Process: 
Under min process så stötte jag på ett flertal problem, men snabbt kunde lösa dom. Men det var bara ett problem som fick mig att hoppa från stolen och skrika och det var användningen av shape builder tool. Shape builder tool används när man ska sätta ihop olika objekt eller för att ta bort vissa delar från ett object. Jag använde shape builder tool för att kunna få bort en specifik del från hajen men varje gång jag ville få bort en specifik object så tog den bort hela bilden. Efter ett tag av hårt tänkande och ett flertal sammanbrott så löste jag problemet. Jag löste problemet genom att jag skapade ett objekt och la den över det specifika delen som jag ville få bort. Detta gjorde att allt utanför objektet var oberört. 

// Tobias Lilja 
Save the ocean T-shirt concept // Tobias LIlja
1
53
0
Published:

Save the ocean T-shirt concept // Tobias LIlja

1
53
0
Published:

Creative Fields