Wolność i swoboda
Bartosz Matyja - Dyplom 2016, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu