Bioforum to największa impreza biotechnologiczna w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Jej celem jest ułatwienie nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki i biobiznesów, co przekładać się będzie na zwiększenie potencjału polskiej biogospodarki. Zakładanym efektem tej współpracy jest wygenerowanie innowacyjnych start-upów, kumulujących wiedzę, doświadczenie naukowców oraz potencjał i energię najlepszych absolwentów polskich uczelni wyższych.
Przez kilka lat współpracy z Bioforum byliśmy odpowiedzialni za działania wizerunkowe imprezy.
Ulotka reklamowa
Plakat
Cover na Facebooka
Infografika