WWF - SPU
Statens Pensjonsfond Utland (SPU), også kalt Oljefondet, ble etablert i 1990 og har nå vokst
seg til å bli verdens største statlige investor og en finansiell stormakt.