Bentobox – Brand Identity
Illustrator
Branding


Michael Parks: Creative Direction
Arman Keyvanskhou: Visual Identity
Misha Berveno: Copywriting

Bentobox – Brand Identity
941
12.5k
56
Published:
Multiple Owners
Arman Keyvanskhou