TURKISH MYTHOLOGYSocieties create myths, tales, legends, riddles to convey their own nationalities and worthies, and to able to teach their social rules and to able to maintain order. Nearby Greece, Egypt, Mesopotamia, Sumer mythologies which have been well known by all over the world, Turks also have a very wealthy mythology which has extented to B.C. 10000-14000. This mythology consist of the base of all the mythologies in the world as well.

Because of my researches and interest towards Turkish mythology, I have begun this project, about which there hasn’t very many knowledge and visual resources. My project is an artbook design in which presents illustrations and informations of the first generation gods in Turkish mythology and it is the first completed sample project in whole world.

The speciality of my project is to tell the oldest mythology of the world, Turkish history, tales, legends and riddles which have been secret or banned till today, more important is to constitute of the base of all the world mythologies. I consider our mythology hasn’t been able to take the deserved worth. I also think our mythology which has been secret and has been able to research in order to reveal by several members of several academic institution, needs to be shared with the public of the world and needs to become among the universal mythologies.

This project has emerged just with the texts telling Turkish mythology and imagination power, without used any visual sources. The gods in the project, refer the first generation gods in Turkish mythology and tell the creation of humanbeing and the world.TÜRK MİTOLOJİSİ

Toplumlar kendi milliyetlerini ve değerlerini aktarabilmek , toplumsal kurallarını öğretebilmek ve düzeni sağlayabilmek için mitler,masallar,efsaneler,bilmeceler yaratırlar.Tüm dunyada bilinen Yunan,Mısır,Mezopotamya,Sümer mitolojilerinin yanında Türklerinde m.ö 10000 - 14000 yıllarına uzanan çok zengin bir mitolojisi vardır.Aynı zamanda bu mitoloji dünya üzerindeki tüm mitlerin tabanını oluşturmaktadır.

Araştırmalarım ve Türk Mitolojisine duyduğum ilgiden dolayı hakkında pek fazla bilgi ve görsel kaynak bulunmayan bu projeye başladım. Projem Türk Mitolojisindeki 1. nesil tanrıların illüstrasyonları ve bilgilendirmelerinin bulunduğu bir artbook tasarımıdır ve tüm dünyada yapılmış ilk örnek projedir.

Projemin özelliği bugüne kadar gizli kalmış veya yasaklanmış olan ama diğer taraftan dünyanın en eski mitolojisi özelliğine sahip,Türk tarihini, masallarını,efsanelerini ve bilmecelerini anlatması ve daha da önemlisi diğer tüm dünya mitolojilerinin temelini oluşturmasıdır. Gizli kalan ve yalnızca birkaç akademik kurumda birkaç akademisyenin araştırarak ortaya çıkarmaya çalıştığı ama hakettiği değeri bir türlü kazanamamış mitolojimizin tüm dünya halkıyla paylaşılması ve evrensel mitolojilerin arasında yerini alması gerektiğini düşünüyorum.

Proje hiçbir görsel kaynak kullanılmadan sadece Türk mitolojisini anlatan metinlerden ve hayal gücünün eseri olarak ortaya çıkmıştır. Projede bulunan tanrılar Türk Mitolojisinde birinci kuşak tanrılar olarak geçip dünyanın ve insanın yaratılışını anlatmaktadır.