Creative Poster
杰视帮学员作品

创意出品:杰视帮
项目总监:杰克(帮主)
创意策划:濘乐 / 凌子 / 吖 / 小馄饨 / SMGD / 小木 / 田霞 / 米粒儿(按作品先后顺序排列)
美术指导:杰克,冬玥,淡蓝色
设计执行:濘乐 / 凌子 / 吖 / 小馄饨 / SMGD / 小木 / 田霞 / 米粒儿(按作品先后顺序排列)
Creative Poster
1,379
9,675
59
Published:

Creative Poster

1,379
9,675
59
Published:

Tools

Creative Fields