Một điều gì đó chân thành, tự nhiên và dễ hiểu.
Một thứ cảm xúc căn bản như cơm ăn và áo mặc.
“là em.” chính là một câu chuyện tình yêu như vậy.
Gói gọn trong những cung bậc cảm xúc ấy là điều gì đó hết sức bản năng; là tuổi trẻ hoài bão, là không toan tính.
Là tìm đến nhau bởi một thứ cảm xúc đồng điệu.
Vì sao?
Vì đó là em.
​​​​​​​
Poster
Client: Muong Thanh & Marry
Directed by  An Tiem Dua Hau (Tran Hong Loc Dinh)
Written/Screenplay/ Art Director: An Tiem Dua Hau
Animation Director: To Duong Phuong Nguyen (NTRIX)

Development Visual Concept: Linh Nguyen
Illustration: Linh Nguyen -Kim Khanh - Nguyen Đinh Bao Trung
Animation: To Duong Phuong Nguyen - Nguyen Phuoc Hau -Su Van Thien - Bui Hung Linh
Sound Design: Tri Nguyen
Storyboard