Client : HUAWEI 
Photography :Haiquan Shang  
Art Director :yuan gao 
Photo Assistant :Xiaoqun Dong 
Retoucher:Dongyu