Jazz Contest 10
Projekt jest praktyczną częścią pracy dyplomowej — Identyfikacja Wizualna czy System Graficzny? Rozważania na podstawie opracowania dziesiątej edycji festiwalu Jazz Contest. Aby zrozumieć omawiane zagadnienie, rozbita została dotychczasowa oprawa graficzna imprezy i na podstawie analizy poszczególnych elementów, wypracowano nowe, bardziej współczesne rozwiązanie. Teoria pracy polegała na znalezieniu różnic pomiędzy wprowadzanym pojęciem Systemu Graficznego, a mocno zakorzenioną u odbiorcy formułą Identyfikacji Wizualnej. Dlatego też jednym z celów pracy praktycznej, było stworzenie znaku, który będąc użytecznym i innowacyjnym, nie pozwalałby się łatwo wpisać w konwencjonalne opisy, a wymagałby nowego nośnika lub nośników. Będąc — rzecz jasna — wciąż kompatybilnym z sensem całego wydarzenia, które ma reprezentować.

This project is a practical part of bachelor’s degree dissertation The Visual Identification or Gpraphic’s System? The consideration of tenth edition Jazz Contest’s Festival. For understanding an issue, a previous design of the festival had been collapsed. A new solution is modern and it grew out of the old one. The main problem of dissertation’s theory was differences between The Graphic’s System and The Visual Identification. The creation a new, inconventional and modern sign was one of the aims. The new sign should be compatible with the point of Festival. Using a third dimension to make a new logo was interesting enterprise. I can raise my skills. The curves was moving by the sound which was connected in third dimension. Then, the curves run through randomly, and i chose the best one.

Użycie trzeciego wymiaru do wytworzenia logotypu okazało się ciekawym wyzwaniem pozwalającym podszkolić swoje umiejętności z tej dziedziny wykorzystując ją w konkretnym problemie. Stworzyłem krzywe, których węzłami były obiekty zerowe poruszane przez wybrany dźwięk. Linie przeplatały się, łączyły ze sobą i rozdzielały w losowy sposób w zależności od tego jaki czynnik akurat sterował wybranym odcinkiem. Spośród kompozycji wybrałem te, które wydawały się najciekawsze w statycznej przestrzeni. Ruch i animację wykorzystałem przy tworzeniu witryny internetowej oraz materiałach reklamowych potencjalnie dystrybuowanych na nośnikach umożliwiających odtwarzanie wideo.
Thank you!Jazz Contest 10
Published:

Jazz Contest 10

Practical part of bachelor’s degree dissertation „The Visual Identification or Gpraphic’s System? The consideration of tenth edition Jazz Contest Read More

Published: