Jazz Contest 10
Projekt jest praktyczną częścią pracy dyplomowej — Identyfikacja Wizualna czy System Graficzny? Rozważania na podstawie opracowania dziesiątej edycji festiwalu Jazz Contest. Aby zrozumieć omawiane zagadnienie, rozbita została dotychczasowa oprawa graficzna imprezy i na podstawie analizy poszczególnych elementów, wypracowano nowe, bardziej współczesne rozwiązanie. Teoria pracy polegała na znalezieniu różnic pomiędzy wprowadzanym pojęciem Systemu Graficznego, a mocno zakorzenioną u odbiorcy formułą Identyfikacji Wizualnej. Dlatego też jednym z celów pracy praktycznej, było stworzenie znaku, który będąc użytecznym i innowacyjnym, nie pozwalałby się łatwo wpisać w konwencjonalne opisy, a wymagałby nowego nośnika lub nośników. Będąc — rzecz jasna — wciąż kompatybilnym z sensem całego wydarzenia, które ma reprezentować.

This project is a practical part of bachelor’s degree dissertation The Visual Identification or Gpraphic’s System? The consideration of tenth edition Jazz Contest’s Festival. For understanding an issue, a previous design of the festival had been collapsed. A new solution is modern and it grew out of the old one. The main problem of dissertation’s theory was differences between The Graphic’s System and The Visual Identification. The creation a new, inconventional and modern sign was one of the aims. The new sign should be compatible with the point of Festival. Using a third dimension to make a new logo was interesting enterprise. I can raise my skills. The curves was moving by the sound which was connected in third dimension. Then, the curves run through randomly, and i chose the best one.

Użycie trzeciego wymiaru do wytworzenia logotypu okazało się ciekawym wyzwaniem pozwalającym podszkolić swoje umiejętności z tej dziedziny wykorzystując ją w konkretnym problemie. Stworzyłem krzywe, których węzłami były obiekty zerowe poruszane przez wybrany dźwięk. Linie przeplatały się, łączyły ze sobą i rozdzielały w losowy sposób w zależności od tego jaki czynnik akurat sterował wybranym odcinkiem. Spośród kompozycji wybrałem te, które wydawały się najciekawsze w statycznej przestrzeni. Ruch i animację wykorzystałem przy tworzeniu witryny internetowej oraz materiałach reklamowych potencjalnie dystrybuowanych na nośnikach umożliwiających odtwarzanie wideo.
Thank you!Jazz Contest 10
246
1.5k
25
Published:
user's avatar
Piotr Wątroba

Jazz Contest 10

Practical part of bachelor’s degree dissertation „The Visual Identification or Gpraphic’s System? The consideration of tenth edition Jazz Contest Read More
246
1.5k
25
Published: