Projekty logo Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.
Projects of logo for District and Municipal Public Library in Bochnia.