• Add to Collection
  • About

    About

    Birgitta Sundström Jansdotter paints monumental, and with a cheeky wink to the'normal' rules in painting. Her works are a fusion betweenmaterial … Read More
    Birgitta Sundström Jansdotter paints monumental, and with a cheeky wink to the'normal' rules in painting. Her works are a fusion betweenmaterial and subject where the figures simultaneously contrastwith, and blend into the background. The female figure and its strength and weakness is a recurring element. In her paintingsgives Birgitta an expression of the ongoing roleplay betweenpeople . Birgitta Sundström Jansdotter schildert monumentaal, brutaal en met een knipoog naar de‘gangbare’ regels binnen de schilderkunst. Haar werken zijneen samensmelting tussen materiaal en onderwerp waarbij de figurentegelijkertijd contrasteren met, en opgaan in, de achtergrond.De vrouwfiguur en haar kracht en zwakte is een terugkerendelement. In haar schilderijen geeft Birgitta een uitdrukking aan het voortdurende rollenspeltussen mensen. Read Less
    Published:

 
Birgitta Sundström Jansdotter paints monumental, and with a cheeky wink to the 'normal' rules in painting.
Her works are a fusion between material and subject where the figures simultaneously contrast with, and
blend into the background. The female figure and its strength and weakness is a recurring element. In her
paintings gives Birgitta an expression of the ongoing roleplay between people .


Birgitta Sundström Jansdotter schildert monumentaal, brutaal en met een knipoog naar de ‘gangbare’ regels
binnen de schilderkunst. Haar werken zijneen samensmelting tussen materiaal en onderwerp waarbij de
figuren tegelijkertijd contrasteren met, en opgaan in, de achtergrond. De vrouwfiguur en haar kracht en
zwakte is een terugkerend element. In haar schilderijen geeft Birgitta een uitdrukking aan het voortdurende
rollenspel tussen mensen.