• Add to Collection
  • About

    About

    Konfirmasjonsmateriell bestående av eget emblem, invitasjon, program for dagen, bordkort, bordplassering og takkekort.
    Published:

Diverse materiell til konfirmasjon. 
Emblem for dagen bestående av konfirmantenes  dåpsår og konfirmasjonsår