• Add to Collection
  • Tools Used
  • About

    About

    Creació del cartell per la festa de presentació del nou Pla Local de Joventut 2017/2020. Imatge extreta mitjançant el llançament de pigment rosa … Read More
    Creació del cartell per la festa de presentació del nou Pla Local de Joventut 2017/2020. Imatge extreta mitjançant el llançament de pigment rosa sobre lletres. Es buscava un bon impacte visual i la senseció de festa. — Creation of a poster for a launching party about " nou Pla Local de Joventut 2017/2020. The image was made through throwing pink pigment on handmade letters. We looked for a good visual impact and the party sensation. Read Less
    Published:


Creació del cartell per la festa de presentació del nou Pla Local de Joventut 2017/2020.
Imatge extreta mitjançant el llançament de pigment rosa sobre lletres. Es buscava un bon impacte visual i la sensació de festa.


Creation of a poster for a launching party about " nou Pla Local de Joventut 2017/2020.
The image was made through throwing pink pigment on handmade letters. We looked for a good visual impact and the party sensation.