Spot para la colección de libros "Penguin Clásicos" de Penguin Random House

Cliente: Penguin Random House

Realizacion Integral: Martin Alonso de Armiño