5 MUA ARTBOOK
Lately this year, we have contributed various illustrations for an Poem - Art Book, called 5 Seasons.  Each painting based on famous poems in our country, Vietnam. There were more than 50 Vietnamese artists have joined in together. 
Thanks for Kim Dong Publishing House, now we have the very first art book in Vietnam. 

Cover book
Anh cho em mùa xuân
mùa xuân này tất cả
lộc non vừa trẩy lá
thơ còn thương cõi đời
con chim mừng ríu rít
vui khói chiều chơi vơi
trích Nụ hoa vàng ngày xuân
Thơ: Kim Tuấn  — Tranh:  Phạm Quang Phúc
Tuổi em như ngấn nắng
Long lanh giữa ánh trời
Gió mang bao là hương
Đi về đâu hỡi gió
Em ngồi nghe gió nói
Biết ngày sinh lên đường
trích Hái tuổi em đầy tay
Thơ: Lâm Thị Mỹ Dạ  — Tranh:  Phạm Quang Phúc
Lớp lớp mây cao đùn núi bạc, 
Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa. 
Lòng quê dợn dợn vời con nước, 
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.
trích Tràng Giang
Thơ: Huy Cận   —  Tranh:  Phạm Quang Phúc
This is some illustrations and cover book I did for 5 Mua. We had a mini premiere and show case. Hope you like it! 
Thanks for watching!