Ήλιε μου στο Βασιλεμό. Παραδοσιακοί σκοποί της Ικαρίας. Καταγραφή της μουσικής σε επιτόπιες ηχογραφήσεις με ομάδα συνοδοιπόρων. Σχεδιασμός, μορφοποίηση και επιμέλεια ενθέτου.