• Add to Collection
  • About

    About

    שוק תלפיות הוקם ב-1940. הוא תוכנן על ידי האדריכל משה גרסטל, ונבנה כשבמרכזו מבנה מעוגל שלו תקרה שקופה המכניסה את אור השמש לפנים השוק. עם הזמן “גלש… Read More
    שוק תלפיות הוקם ב-1940. הוא תוכנן על ידי האדריכל משה גרסטל, ונבנה כשבמרכזו מבנה מעוגל שלו תקרה שקופה המכניסה את אור השמש לפנים השוק. עם הזמן “גלש” השוק אל מחוץ למבנה והפעילות שלו התבססה לאורך הרחובות לונץ, יחיאל וסירקין. מאז שנות ה-90 משמשת רק קומת המרתף כשוק ירקות ופירות ואילו קומת המסחר. הרעיון והרציונל מאחורי המיתוג הוא הרצון “להחזיר עטרה ליושנה.” בעבר המבנה היה שוקק חיים והיווה מרכז מסחרי משגשג, המטרה היא להחיות את המקום ואת התסיסה המסחרית שבו, ועם זאת ישמש מנוף לפיתוח שכונתי ועירוני. Read Less
    Published:
שוק תלפיות בחיפה
מיתוג ארוע הפתיחה של האגף החדש בשוק