meta
Graphic Design
「meta 主流套路」跨領域畢業創作聯展
"meta" graduation group exhibition

吳克軍 × 何庭安 × 邱梁鈞 × 李宜軒
Ke Jyun Wu │ Ting-An Ho │ Diao Chiu │ Yi Hsuan Li 


Art Direction Ting-An Ho
Motion & Graphic Design Ting-An Ho
Exhibitor Ke Jyun Wu, Ting-An Ho, Diao Chiu, Yi Hsuan Li
Teaser Editing Ting-An Ho
Space arrangement Ta Chung Liu, Val Chen 
Photography Lu Yao Wei, Zu Hao Ko

design by tinganho.info
meta
2.9k
28.2k
49
Published:
Multiple Owners
Ting-An Ho