• Add to Collection
  • About

    About

    Ikony i ilustracje. Wybrane realizacje ilustracji oraz ikon w latach 2015 – 2016. 1. Elementy identyfikacyjne marki. lustracje wykorzystywane w k… Read More
    Ikony i ilustracje. Wybrane realizacje ilustracji oraz ikon w latach 2015 – 2016. 1. Elementy identyfikacyjne marki. lustracje wykorzystywane w komunikacji brand’u oraz infografiki przedstawiające proces tworzenia wybranych realizacji projektowych. 2. Ilustracje opisujące działalność spółki specjalizującej się w usługach doradztwa, tworzenia aplikacji mobilnych, rozwiązań płatności oraz big data. Realizacja na www.braintri.com 3. Ilustracje 5faz. Ilustracje opisujące metodykę pięciu faz dla efektywnego wdrożenia rozwiązań IT. Realizacja na www.5faz.com/informatyka 4. Key visual oraz zestaw ikon dla platformy Coders Alley, oferującą najprostszą naukę kodowania dla najmłodszych. Realizacja na www.codersalley.com 5. Ilustracje postaci jako elementy stylizacji wnętrz centrum fitnes i squash oraz zestaw ikon przedstawiający różnorodność treningów. Realizacja dla Fitosfera. www.fitosfera.pl 6. Projekt kalendarza. 12 ilustracji na kalendarz firmowy Electrum. Tematyką jest przemysł elektryczny. Poniżej cztery wybrane karty z kalendarza. 7. Skinbypom ikonki. Zestaw ikon dla leków do systematycznej pielęgnacji skóry. Każdy symbol przedstawia różne czynniki wpływającę na skórę. 8. Small Pic to zbiór wektorowych, szczegółowych ikonek. Zestaw zawiera ilustracje urządzeń, narzędzi, retro gadżetów, elementów UI oraz pojazdów. // Icons and illustrations. Selected works of illustrations and icons in 2015 – 2016. 1. Brand identity elements. Illustrations used in personal company communications and infographics presenting design process of selected work realization. 2. Illustrations to showcase the partnership services i.e. consulting, creating mobile applications, payment solutions and big data. Realization on www.braintri.com 3. Illustrations for 5 phases methodology. Illustrations to showcase methodology of five phases for implement IT systems. Realization on www.5faz.com/informatyka 4. Key visual and icon set for Coders Alley platform, ensures the simplest method to learn a code for a youth. Realization on www.codersalley.com 5. Fitness center brand identity. Illustrations characters as interior stylization for fitness and squash center and icon set presenting diversity of workouts. Realization for Fitosfera. 6. Calendar illustrations. 12 illustration for Electrum company calendar. The main keynote is electric industry. Below four selected illustrations. 7. Icon set for systematic skincare medicines Skinbypom. Every symbol represent different factor affecting skin. 8. Small Pic icons pack is a collection of vector, flat style illustrations with many details. The set includes various icons of devices, tools, retro goodies, ui elements and transporation vehicles. Read Less
    Published:
Thank you.

Follow my work on: