Konkurs za rekonstrukciju i adaptaciju hala 7, 8 i 9 Beogradskog Sajma
Competition for the reconstruction and renovation of hall 7, 8 and 9 of Belgrade Fair

Članovi tima / team members:
Nikola Macut, mia
Isidora Avramović, ia
Milan Pejčinović, ia
Dobrivoje Bojić, ia