Tematrädgårdar 2012

Mål:
Ingår i LIA verksamheten och skall ge de studerandemöjlighet att omsätta det som har studerats under kurstiden i en praktisktillämpning.
Tema: Mångfald i färg & form
Grupp 4: Färg - Blått & Orange, Form - Kvadrat
Deltagare: Anna Fridenfeldt, Anton Friedel, Helena Lindström, CarinaOskarsson, Eva Wallbom
Projektbeskrivning:
De studerande i Träd G kommer överens om ett gemensamt tema
Fem grupper utses, en för varje delträdgård
Grupperna tar fram skisser på delträdgårdarnas utseende
Grupperna ger förslag på växter i respektive trädgård
Slutliga ritningar fastställs och visas vid seminarium v 7, 2010
Grupperna skaffar sponsorer till material och växter, i första hand skall befintligt material användas
Tematrädgårdarna byggs under vecka 22 och 23
Invigning sker den 18 juni 2010, därefter skötsel till v 43 – 2010
Tematrädgårdarna rivs v 43 – 2010
Projektet skall utvärderas under och efter genomförandet
Tematrädgårdar 2012
1
84
0
Published:

Tematrädgårdar 2012

Ingår i LIA verksamheten och skall ge de studerande möjlighet att omsätta det som har studerats under kurstiden i en praktisk tillämpning.
1
84
0
Published:

Creative Fields