Lódź - Kapitał Kreatywny
Design by: Weronika Kołodziej
Competition design of a visual identity for the city of Lodz. The identification package includes: logo, posters, roll-up stand, T-shirts, badges and CD wrap. 
Designed for: Metamorphosis Brand Communications.

Projekt konkursowy identyfikacji wizualnej dla miasta Łódź. W skład przygotowanej identyfikacji wchodzą: logo, plakat/citylight, roll-up, koszulki, przypinki oraz opakowanie płyty CD.
Zaprojektowane dla: Metamorphosis Brand Communications.
Thank you for watching!

Join us on Facebook.