• Add to Collection
  • Tools Used
  • About

    About

    Studio project 3: Urbanism. Faculty of Architecture, Belgrade university. co-authors: Tijana Čolović, Hristina Tošić mentor: doc. dr Aleksandra Đ… Read More
    Studio project 3: Urbanism. Faculty of Architecture, Belgrade university. co-authors: Tijana Čolović, Hristina Tošić mentor: doc. dr Aleksandra Đukić asst. prof. Milena Vukmirović asst. prof. Mira Milaković Teodora Vukašinović, BArch Milena Vukićević, BArch Read Less
    Published:
Analizom pružanja planirane linije 2 beogradskog lakog metroa u odnosu na grad, mapirane su tačke sa potencijalom za razvoj Beograda kao kreativnog grada. Linija metroa na relaciji Pravni fakultet - Vidikovac povezivala bi nove ključne tačke Beogradskog univerziteta (stanica 4 - Fakulteti medicinskih nauka, stanica 5 - Faklteti Univerziteta umetnosti, stanica 9 - Centar studentskog stanovanja, stanica 14 - Kampus fakulteta prirodnih nauka, stanica 19 - Studentski park), na taj način izmeštajući univerzitetske sadržaje iz centra grada u savremenije objekte koji više odgovaraju edukativnoj nameni.
 
Fokus projekta  je na području stanice broj 14, Kampus fakulteta prirodnih nauka na Julinom brdu. Trenutno zapušten i neiskorišćen prostor ima veliki potencijal transformacije u novi urbani centar Žarkova. Iako je osnovna namena okrenuta studentima, veliki deo prostora čine otvorene javne površine i komercjalni sadržaji namenjeni široj grupi korisnika.
 
Tri zasebne funkcionalne celine namenjene različitim ciljnim grupama imaju svoje pripadajuće trgove tretirane različitim oblikovanjem i materijalizacijom. Veliki otvoreni prostori između njih pogodni su za rekreaciju, uživanje u prirodi i održavanje kulturnih manifestacija pod vedrim nebom, a krovovi svih objekata su prohodni čineći jedinstvenu urbanu oazu u gradu.