• Add to Collection
  • Tools Used
  • About

    About

    Gdańsk road safety program for the years 2016 - 2030 Gdański program bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2016 - 2030 Graphic Design / Compo… Read More
    Gdańsk road safety program for the years 2016 - 2030 Gdański program bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2016 - 2030 Graphic Design / Composition for print: 2kropek Studio Prepared on behalf of: Board of Roads and Green in Gdansk by Foundation for the Development of Civil Engineering Projekt graficzny / Skład do druku: 2kropek Studio Opracowano na zlecenie: Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku przez Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej Read Less
    Published:
Gdańsk road safety program for the years 2016 - 2030
Gdański program bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2016 - 2030

Graphic Design / Composition for print: 2kropek Studio
Prepared on behalf of: Board of Roads and Green in Gdansk by
Foundation for the Development of Civil Engineering


Projekt graficzny / Skład do druku: 2kropek Studio
Opracowano na zlecenie: Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku przez
Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej