en
title: 99,86 %
dimensions: 50 × 70 cm
technique: linocut (X3) / dry piston (rel.) / chine-collé
year creacion: 2016

99,86 % — the mass of the sun in the solar system
Graphics made the traditional technique of relief printing. Before printing on paper overlapped gold flakes. chart and typographical elements relate to the nearest star to us.
pl
tytuł: 99,86 %
wymiary: 50 × 70 cm
technika: linoryt (X3) / suchy tłok (relief - rel.) / kaszerunek
rok powstania: 2016

99,86 % — masa słońca w układzie słonecznym
Grafika wykonana tradycyjną techniką druku wypukłego. Przed drukiem na papier nakładałem złoto w płatkach. Wykres oraz elementy typograficzne odnoszą się do najbliższej nam gwiazdy.
99,86 %
639
3.3k
38
Published:

99,86 %

Graphics made the traditional technique of relief printing. Before printing on paper overlapped gold flakes. chart and typographical elements rel Read More
639
3.3k
38
Published: