• Add to Collection
  • About

    About

    ‎"אלהים" ‎"פרויקט משותף עם הבמאי יאיר קידר לסרטו "שבעת הסלילים של יונה וולך ‎בפרויקט זה יצרתי דימויים ונתתי אינטרפציה אישית שלי למונולוג של וולך… Read More
    ‎"אלהים" ‎"פרויקט משותף עם הבמאי יאיר קידר לסרטו "שבעת הסלילים של יונה וולך ‎בפרויקט זה יצרתי דימויים ונתתי אינטרפציה אישית שלי למונולוג של וולך על אלהים בטכניקה של אנימציה קלאסית ,בהנחיית ירון שין Read Less
    Published:
 "אלהים"
"פרויקט משותף עם הבמאי יאיר קידר לסרטו "שבעת הסלילים של יונה וולך
בפרויקט זה יצרתי דימויים ונתתי אינטרפציה אישית שלי למונולוג של וולך על אלהים בטכניקה של
  .(אנימציה קלאסית (בהנחיית ירון שין
CREDITS
John Smith
Jane DoeGoogle
YouTube