• Add to Collection
  • About

    About

    National Farmer's Day! கோடானகோடி நன்றிகள் சமர்ப்பணம் பூவுலகின் பிதாமகன் விவசாயி. தேசிய விவசாயிகள் தினம்! விவசாயிகளுக்கு நன்றி தெரிவிக்க இந்த பிற… Read More
    National Farmer's Day! கோடானகோடி நன்றிகள் சமர்ப்பணம் பூவுலகின் பிதாமகன் விவசாயி. தேசிய விவசாயிகள் தினம்! விவசாயிகளுக்கு நன்றி தெரிவிக்க இந்த பிறவி போதாது!. இப் பூவுலகின் பிதாமகன் விவசாயிக்கு என் சார்பாகவும், என் நண்பர்கள் மற்றும் மக்கள் சார்பாகவும் நன்றிகள் சமர்ப்பணம். #NationalFarmersDay #FarmersDay #Dec23 #farmer #art #love #sivadigitalart Read Less
    Published:
National Farmer's Day!
கோடானகோடி நன்றிகள் சமர்ப்பணம்
பூவுலகின் பிதாமகன்
விவசாயி.

தேசிய விவசாயிகள் தினம்!
விவசாயிகளுக்கு நன்றி தெரிவிக்க இந்த பிறவி போதாது!.
இப் பூவுலகின் பிதாமகன் விவசாயிக்கு என் சார்பாகவும், என் நண்பர்கள் மற்றும்
மக்கள் சார்பாகவும் நன்றிகள் சமர்ப்பணம்.

#NationalFarmersDay #FarmersDay #Dec23 #Indian #farmer #art #love #sivadigitalart