EN

From the walls of the cave to the Egyptian hieroglyphs, many works of art throughout the history of mankind can observe formal revival attempts with visual, representative or symbolic narratives. It is possible to feel the desire to move to another dimension and to feel dynamism, even in the art movements, which arise as sociological, economical and scientific developments and as a preoccupation reaction. 

From the Renaissance, where the balance, the metrics and the mathematics are intensely processed, the Baroque era, which emerges as a reaction to this rule with dynamism and deepness. And from Realism, which transmits the nature as possible as it is to Impressionists who transmit the effects of the sunlight to their paintings.

From the Cubists, whom made different perspective studies to portray the object in a versatile ways to Surrealism, which aims to reflect the mysterious world of the subconscious and dreams.. We have observed from these work of arts which have tried to reflect the movement and we interpret and tried to portray the subjective effects that they made us feel through our works.

TR

Mağara duvarlarından, Mısır Hiyerogliflerine insanlık tarihi boyunca pek çok eserde görüntüsel, belirtisel veyahut simgesel anlatımlarla resmi canlandırma çabaları gözlemlenebilir. Sosyolojik, ekonomik ve bilimsel gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan, kendilerinden önceki akıma bir tepki olarak oluşan sanat akımlarında bile hareketi belirtme çabasını, bir başka boyuta geçme isteğini ve dinamizmi hissetmek mümkündür. Dengenin, ölçülerin, matematiğin yoğun işlendiği Rönesans’tan bu kuralcılığa bir tepki olarak doğan, hareketliliğin ve derinliğin öne çıktığı Barok döneme. Doğayı olduğu gibi aktaran ve gerçekçiliği canlandırmaya çalışan Realizm’den, güneş ışığının etkilerini tablolarını aktaran Empresyonistlere. Objeyi çok yönlü resmetmek için farklı düzlemlerden incelemeler yapan Kübistlerden, bilinçaltının ve rüyaların gizemli dünyasını yansıtmayı amaçlayan Sürrealizm’e kadar pek çok akımdan, hareketi yansıtma çabası olduğunu gözlemlediğimiz eserlerin, bize hissettirdikleri öznel etkileri canlandırmaya çalışarak yorumladık.

The Starry Night
Vincent van Gogh
Original Title: De sterrennacht
Date: 1888; Arles, Bouches-du-Rhône, France
Style: Post-Impressionism
Genre: landscape
The Nymphaeum
William-Adolphe Bouguereau

Original Title: La nymphee
Date: 1878
Style: Neoclassicism
Genre: mythological painting
Incredulity Of Saint Thomas
Caravaggio
Date: 1602
Style: Baroque
Genre: religious painting
Judith Beheading Holofernes
Caravaggio
Date: 1598-1599
Style: Baroque
Genre: religious painting
Dreams of the Orient
Georges Croegaert
Date: 19th century
DEATH OF LUCRETIA
Master of the Holy Blood
Date: 1530
instagram

thank you for watchingconjecture
36
416
0
Published:

conjecture

animated paintings
36
416
0
Published:

Tools