• Add to Collection
  • Tools Used
  • About

    About

    25 năm, tương đương một phần tư đời người. Nhưng đối với lịch sử một trường đại học, chỉ như một chớp mắt. Nó chưa đủ dài để định vị và đánh giá … Read More
    25 năm, tương đương một phần tư đời người. Nhưng đối với lịch sử một trường đại học, chỉ như một chớp mắt. Nó chưa đủ dài để định vị và đánh giá chính xác về sự phát triển của trường. Tuy nhiên, suốt thời gian qua, đội ngũ sư phạm Hoa Sen đã dốc lòng xây dựng một Hoa Sen uy tín, vững mạnh. Và giờ đây, chúng ta có thể tự hào về những thành quả đã đạt được. Read Less
    Published: