גבולות
Limits
טיפוגרפיה נסיונית בהשראת טקסט של אנדי וורהול בנושא “חללים“. בהקשר לחללים, בחנתי מה הוא גבול וכיצד מגדירים גבולות על ידי חלל. הגבול שבחנתי הוא גבול בין קריאות לאי-קריאות, לכן בחרתי בטכניקה שמשלבת מים ודיו. הטיפוגרפיה זולגת ויוצרת חללים וגבולות חדשים.