Diplomamunka_GourMalom a Lesencék közt
Diplomamunka/Diploma work
Témaválasztás
Anyüzsgő balatoni üdülőkörzettől alig 10 km-re találhatóak a Lesence patakrólelnevezett falvak. A Lesencetomaj és Lesenceistvándhatárán fekvő Szitás malom együttesét választottam végül a diplomatervemtémájának.

Előtanulmányaimközt szerepelt a szűkebb-tágabb régió, szomszédos települések vízimalmainakszámbavétele a Zala folyó, Gyöngyös, Lesence, Tapolca és Eger patakok mentén.Vizsgálatuk során felmértem állapotukat és jelenlegi funkciójukat. Végül javaslatottettem egyfajta tematikus hálózat, együttműködés kialakítására.

Koncepció
Azépítészeti értékmentésen kívül a tradíció és helyi értékek megóvása lett a főcél. Az analízisek összegzéséből leszűrhető, hogy a leginkább fenntartható családi,kézműves kisvállalkozás képes megfelelő funkciókkal kitölteni a jelenleghasználaton kívüli vízimalmokat. 

ASzitás malom épületegyüttesébe gasztrokulináriát, olajsajtoló műhelyttermékboltot és kóstolótermeket terveztem. A környező szántóföldek és legelőkösszevonásával pedig egy olyan birtokközpont alakulhatott ki, mely helyet adligeteknek, lugasoknak, fűszerkertnek és különböző cserjéseknek. Ezeklehetőséget nyújtanak az ide látogatók és az itt lakók számára kikapcsolódásra,ismereteiknek bővítésére, valamint a hidegen sajtoló műhely nyersanyag igényeiegy részének kielégítésére.


Telepítés
Magának az egykorimalom épületnek a földszintjén valósul meg a kész termékek kóstolása,bemutatása, valamint vásárlási lehetősége (más környékbeli produktumokkalegyütt forgalmazva, így pl. bor, méz), míg a felső szintjén, egy külön galériánlehetne megízlelni a konyha által nyújtott további választékot. Ezek által amalomépület adná a központi tereket, kiegészülve a molnárlakás továbbihelyiségeivel, ahol a kis látványkonyha és háttere is helyet kap. Ugyanitt egy különterembenis helyet lehet foglalni akár nagyobb asztaltársaságnak is. Jó idő esetén pediga tetőn ülve is módunk van a környező kilátásban gyönyörködni.

A termékbolt és azönmagában is hívogató konyha a két falu és a térség lakóinak, vendégeinekvonzása mellett megállítja a főúton a Balaton felé száguldókat is. Célom aminőségteremtés, az egyediség hangsúlyozása – ami elengedhetetlen a turizmus,vendéglátás terén, és afféle hiánycikk vidéken, a Balaton körzetében is -hiszen nem csak Budapesten van erre igény. A minél nagyobb forgalmat gyakorirendezvények is generálják, de az együttes körüli ligetes kertben isszerveződhetnek különböző bemutatók.

A megnövelt gazdaságiépület helyén a már említett olajsajtoló műhely foglalna helyet, valamint atelekösszevonások folytán megművelhető kertekből származó magvak betakarításutáni szárításának helyet adó pajta funkció, természetesen hozzá kapcsolódóraktárral.
Az eddig felsoroltfunkciók gyakorlati működtetését a "gondnok" család látja el. Ők avisszaállított patak túlpartján - a régi épületegyüttestől elkülönítve - kaptaklakóhelyet, a funkciók közti tisztaság megőrzése érdekében!
A család az üzemelésértfelelős, helyet és munkát adva maguk mellé jónéhány embernek, akik a közeli kétfaluból könnyedén ide is jutnak. Az új munkalehetőség kínálata mellett avállalkozás együttműködhet a helyi borgazdasággal, és egyfajta láncolatbanszámos, hasonló profilú bolttal.


Formákés anyagok
Amalomnak, mint legmeghatározóbb elemnek a tömege nem változik - a legtöbbmalomtól eltérő, mediterrán hatású, kisebb hajlású nyeregtetőzete felújításután is megmarad. Alapvető koncepcióm egyik lényeges eleme, hogy a továbbiépületeknél is megtartom a helyre jellemző nyeregtetős formát.

A szinte természetikörnyezetben így nem a városbelsőkben szokásos, főleg középületeknélelfogadott, hangsúlyos elkülönítését tűztem ki célul réginek és újnak, hanemegy finom, részletgazdag, ámde mégis mai megoldást, mely megjelenésével isvonzza a látogatókat!
A régi nyers terméskő falakmellé az új, kibővített felületekre finom fa falburkolatot és árnyékolót- melyek mögött a lakóépületnélrejtett ablakok is megbújhattak- , valamint fém tetőfedést választottam.

Különleges megoldások
- azépületeket kiegészítő ill. összekötő, fával burkolt fémszerkezetek,
- anyílások káváját finoman körbeölelő fémburkolat, melyek közül néhány – ahangsúlyos helyeken –   kiugratott,
- belsőmag: a malomba ültetett önálló szerkezetű elem, afféle vizuális játék a régi,nagy belmagasságú         belső térben – melyben a „ház a házban” elv köszön vissza,
- jellegzetesmegoldás még az egykori „garatot” visszaidéző motívum, mely a háromkarú lépcsőtösszekötve     jelenik meg.
- avállalkozás fenntarthatóságát (önellátás iránya) szem előtt tartva törekedtem amegújuló energiák           alkalmazására.


a következőkben a részletek:
Diplomamunka_GourMalom a Lesencék közt
31
513
0
Published:

Diplomamunka_GourMalom a Lesencék közt

Diplomamunka_GourMalom a Lesencék közt / Diploma work_Watermill
31
513
0
Published:

Tools

Creative Fields