user's avatar
Polonia Bytom (art book)

Concept and design/Projekt: Joanna Bębenek, Justyna Chmielewska, Anna Okrasko
Photographs/Zdjęcia: Justyna Chmielewska, Anna Okrasko
Collages/Kolaże: Anna Okrasko
Design/Projekt graficzny: Joanna Bębenek

Publishers/Wydawcy: Akademie Schloss Solitude, Jean-Baptiste Joly
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika

Stuttgart/Bytom 2016

___

z eseju Stanisława Rukszy:
Przemyślana narracja zdjęć i kolaży Anny Okrasko, Justyny Chmielewskiej i Joanny Bębenek bierze za motyw przewodni stany ruchu i stagnacji oraz zachodzące między nimi zależności. Wątkami przewodnimi tej wizualnej opowieści są płynność (fluctuation) i chwiejność (précarité), będące powszechnymi zasadami współczesności, ale i memento idei miejskości. Wybór miejscowości jako matrycy dla tego tematu był trafny i świadomy. Bytom od momentu powstania przechodzi nieustanną transformację i podejmuje niekończące się próby wyjścia na prostą. Leżące w sercu przemysłowego Górnego Śląska miasto było, podobnie zresztą jak cały region, miejscem wielokrotnego tranzytu i migracji, spowodowanych zarówno działaniem historii, jak i bezwzględnością kapitalistycznej ekonomii. Miasto należało do Polski, Czech, Niemiec, Austrii. Podobnie jak w przypadku każdego innego miasta na świecie, mieszkańcy Bytomia są przekonani o jego wyjątkowości i możliwe, że byliby gotowi bronić swego zdania. Ale na zdjęciach brakuje ludzi. Widzimy za to miejsca przejścia i związane z nimi symptomy: drogi, okna, lotniska, torowiska, pasaże, ale i płoty, bariery.
___

from an essay by Stanisław Ruksza:
The leitmotif of this carefully composed narrative of photographs and and collages by Anna Okrasko, Justyna Chmielewska, and Joanna Bebenek is states of movement and stagnation, and the relationships between them. The basic themes of this visual tale are fluctuation and precariousness (précarité), both overarching principles of contemporary life, and a memento of the notion of urbanity. Bytom was an apt and conscious choice for the matrix of this theme. Since its inception, the town has undergone constant transformations, making endless attempts to turn the corner. Located in the heart of industrial Upper Silesia, it has been, like the entire region, the site of many transits and migrations, resulting from the tides of history and the ruthlessness of the capitalist economy. The town has belonged to Poland, Czechia, Germany and Austria. As in every other town Bytom’s inhabitants are convinced that it is an exceptional place on earth, and just might be ready to defend their opinion. But we see no people in the photographs. What we see are places of transition and their symptoms: roads, windows, airports, railroad tracks, passageways, but also fences and barriers.

Polonia Bytom (art book)
7
89
2
Published:

Polonia Bytom (art book)

Art book published by Akadamie Schloss Solitude in Stuttgart and CCA Kronika in Bytom. Collaboration with Anna Okrasko and Justyna Chmielewska.
7
89
2
Published:
Attribution, Non-commercial, No DerivativesAttribution, Non-commercial, No DerivativesAttribution, Non-commercial, No Derivatives